Trợ giúp Xin Các Tiêu Chuẩn Thử Nghiệm

Đ

Đình Thạch

Guest
#1
[h2]Đình Thạch: Trợ giúp Xin Các Tiêu Chuẩn Thử Nghiệm[/h2]
Chào mọi người,
Ai có các file các tiêu chuẩn thử nghiệm về phụ kiện cáp ngầm cho mình xin với:
Tiêu chuẩn thử nghiệm:
HD 629.1 S1 và HD 628 S1
VDE 0278-629-1 và VDE 0278-628
IEC 60502-4
Xin cảm ơn!
Trợ giúp Xin Các Tiêu Chuẩn Thử Nghiệm