ở xa muốn mua xe đạp điện Nghĩa Hải thì làm sao?

  • Thread starter Xe đạp điện - Diễn đàn
  • Start date
X

Xe đạp điện - Diễn đàn

Guest
#1
[h2]: ở xa muốn mua xe đạp điện Nghĩa Hải thì làm sao?[/h2]
Em muốn mua xe đạp điện Yamaha được bạn bè giới thiệu nên em biết ở Sài Gòn có đại lý Xe đạp điện Nghĩa Hải. Em mua cho người thân nhưng ở xa..ở Bình Thuận lận. Em không biết bên Công ty có chuyển hàng xa vậy không?nếu phí vận chuyển thì mất bao nhiêu?


ở xa muốn mua xe đạp điện Nghĩa Hải thì làm sao?