cần người bán hàng

V

voquyartist

Guest
#1
voquyartist: cần người bán hàng
CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN.
Làm việc tại phòng tranh nghệ thuật 60 Lê Lợi, Huế. 17h đến 22h hàng ngay.
Y/cầu: Biết tiếng Anh, vui vẽ cởi mở, làm việc có trách nhiệm.
Sô điện thoại: 01208099631, để biết thêm chi tiết.
đăng tin tuyển dụng tìm việc miễn phí - cần người bán hàng