Trợ giúp Sếp em đưa ra vật này bắt em tìm. Ai biết giúp emT

Tai Nguyen

Guest
Tai Nguyen: Trợ giúp Sếp em đưa ra vật này bắt em tìm. Ai biết giúp em
Em ở Hà Nội.
ai biết đây là gì thì nói giúp em. hoặc biết nơi nào bán thì giới thiệu giùm em thì tốt quá.
tks các bác đã đọc.
Nếu ai có thông tin có thể liên hệ vào sđt: 0965025591
Trợ giúp Sếp em đưa ra vật này bắt em tìm. Ai biết giúp em
 Top