Trợ giúp Các anh giúp e với

Quảng cáo andy_admanager
Quảng cáo andy_admanager

Quảng cáo andy_admanager
Quảng cáo andy_admanager

P

Ptv2003

Guest
Ptv2003: Trợ giúp Các anh giúp e với
Cty e muốn đưa đường điện 3 pha 380v 90kw vào trong rừng mà cách trạm biến áp cua cty hon 30km thì có lên đưa vào không. Nếu đưa vào thì dùng dây dẫn có tiết diện la bao nhiêu đêr cho kinh tế.
Trợ giúp Các anh giúp e với
 

Quảng cáo andy_admanager
Quảng cáo andy_admanager

Quảng cáo andy_admanager
Quảng cáo andy_admanager

Top