[ TQ ] Chứng chỉ NN - TH. Phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạoM

minata

Guest
[h2]minata: [ TQ ] Chứng chỉ NN - TH. Phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo[/h2]
Chứng chỉ NN - TH. Phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có giá trị toàn quốc. 21-11 Tới đây có đợt thi. Ai có nhu cầu đăng ký nhé.
Nơi cấp chứng chỉ: Trường CĐ Thương mại và Du lịch
Lệ phí:
- Anh C: 250K
- Anh B: 200:
- Tin B: 150K
Địa điểm: Đăng ký + Ôn + Thi tại Trường CĐ Thương mại và Du lịch, số 478 đường Thống Nhất, TP Thái Nguyên.
Mọi chi tiết liên hệ: 0904 339 381


-- việc làm - vietnamwork - [ TQ ] Chứng chỉ NN - TH. Phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Top