[ TN-Bán ] Sim số đẹp giá rẻ bất ngờ...!T

tuandhsptn

Guest
[h2]tuandhsptn: [ TN-Bán ] Sim số đẹp giá rẻ bất ngờ...![/h2]
--> MUA SIM VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0961 585 585 hoặc 0986 535 885
-------------------------------------
+++ SIM ĐẦU SỐ CỔ 098 +++
=======================
0966 .434 .888 = 16 triệu
0966 .503 .999 = 16 triệu
0981 .303 .666 = 14 triệu
0972 .404 .666 = 10 triệu
0972 .190 .666 = 10 triệu
0982 .614 .666 = 9 triệu
0978 .616 .555 = 8 triệu
0968 .434 .555 = 7,5 triệu
0961 .424 .555 = 6 triệu
0976 .942 .333 = 4,5 triệu
0984 .688 .222 = 6 triệu
0983 .505 .222 = 5,5 triệu
0989 .418 .222 = 4,5 triệu
0963 .928 .222 = 4 triệu
0962 .308 .222 = 3,5 triệu
0961 .433 .222 = 3,5 triệu
0965 .391 .222 = 3,5 triệu
0978 .607 .222 = 3 triệu
0975 .849 .222 = 3 triệu
0961 .454 .222 = 3 triệu
0868 .409 .222 = 2,2 triệu
0969 .250 .668 = 1,8 triệu
0988 .606 .334 = 600 nghìn
0985 .565 .004 = 600 nghìn
0984 .330 .012 = 600 nghìn
0983 .599 .232 = 600 nghìn
0983 .114 .969 = 600 nghìn
0982 .499 .338 = 600 nghìn
0987 .166 .585 = 600 nghìn
----------------------------------------
+++ SIM ĐẦU SỐ CỔ 097 +++
=======================
0976 .21 .5885 = 1 triệu
0973 .835 .385 = 800 nghìn
0979 .226 .707 = 700 nghìn
0973 .662 .369 = 700 nghìn
0972 .369 .004 = 600 nghìn
0972 .737 .336 = 600 nghìn
0979 .131 .887 = 600 nghìn
0979 .221 .126 = 600 nghìn
0975 .336 .114 = 600 nghìn
0976 .919 .225 = 500 nghìn
0979 .225 .404 = 500 nghìn
-----------------------------
+++ SIM SỐ TIẾN +++
==================
0969 .479 .389 = 1 triệu
0973 .662 .369 = 700 nghìn
0966 .00 .30 .40 = 600 nghìn
0966 .226 .357 = 600 nghìn
0966 .939 .135 = 600 nghìn
0969 .022 .334 = 600 nghìn
0962 .024 .899 = 600 nghìn
0984 .330 .012 = 600 nghìn
0969 .345 .223 = 600 nghìn
0966 .468 .229 = 600 nghìn
0962 .556 .012 = 600 nghìn
----------------------------------
+++ SIM TỔNG HỢP +++
====================
01689 .303 .666 = 1,8 triệu
01689 .050 .666 = 1,6 triệu
01689 .030 .666 = 1,6 triệu
01683 .01 .10 .01 = 800 nghìn
0962 .888 .053 = 800 nghìn
0969 .625 .265 = 800 nghìn
0962 .320 .230 = 800 nghìn
0962 .040 .626 = 700 nghìn
0963 .959 .885 = 600 nghìn
0963 .404 .616 = 600 nghìn
0966 .707 .101 = 600 nghìn
0963 .199 .585 = 600 nghìn
0963 .882 .238 = 600 nghìn
0962 .535 .119 = 600 nghìn
0966 .252 .133 = 600 nghìn
0963 .011 .225 = 600 nghìn
0963 .822 .565 = 600 nghìn
0966 .00 .30 .40 = 600 nghìn
0969 .989 .404 = 600 nghìn
------------------------------------
+++ SIM VINA PHONE +++
=====================
0918 .426 .345 = 700 nghìn
0918 .541 .389 = 700 nghìn
=====================
Sim số đẹp - sim số chọn [ TN-Bán ] Sim số đẹp giá rẻ bất ngờ...!
 

Similar threads
Top