THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ PHÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆPH

Hán Kỳ Duyên

Guest
Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là một trong các dịch vụ của Công ty Luật Á Châu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trên toàn bộ các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh miền Bắc với phương châm “Uy tín – Chính xác – Nhanh chóng”. Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng ký, hãy liên hệ để chúng tôi hỗ trợ.
Công ty Luật Á Châu xin cung cấp Biểu lệ phí, phí thành lập doanh nghiệp năm 2017.


Danh mục lệ phí, phí thành lập doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công.

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước.

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Để biết thêm chi tiết, mời xem Biểu lệ phí, phí thành lập doanh nghiệp dưới đây:


STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 200.000
2 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/hồ sơ 100.000
Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
3 Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
4 Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
5 Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
6 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 300.000
7 Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 5.000.000


Lưu ý liên quan đến Biểu lệ phí, phí thành lập doanh nghiệp


Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm; Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu; Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác và tổng hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp với số lượng lớn, trong một thời gian dài.

– Lệ phí, phí thành lập doanh nghiệp được trả cho dịch vụ công được tính theo đơn vị là Việt Nam đồng. Trên đây là mức Biểu phí, lệ phí thành lập doanh nghiệp được áp dụng chung tại tất cả các địa phương trên cả nước. Việc thay đổi Biểu lệ phí, phí thành lập doanh nghiệpkhác với quy định tại thông tư 215 của Bộ Tài Chính đều không được công nhận. Người thực hiện việc cung cấp dịch vụ công chịu trách nhiệm thi hành quy định về Biểu lệ phí, phí thành lập doanh nghiệp này.

Xem thệm:
Danh sách công ty mới thành lập
http://achaulaw.com/dich-vu-dang-ky-doanh-nghiep-chuan/
Để biết thông tin về phí thành lập doanh nghiệp, liên hệ 1900 6250 hoặc website achaulaw.com
 Top