So sánh các gói cước di động,mobile Internet của Viettel với Vinaphone và MobifoneV

vienthong123

Member
 1. Dịch vụ Mobile Internet
  • Nhận định chung
 • Về số lượng gói cước:Trong 03 nhà mạng, Viettel có số lượng gói cước nhiều nhất:
 • Viettel: 71 gói cước
 • Vinaphone: 40 gói cước
 • Mobifone: 28 gói cước
 • Trong tổng số 71 gói cước của Viettel: Có 26 gói cước tương đồng với 03 nhà mạng, 27 gói cước đối thủ có Viettel không có, 45 gói cước chỉ Viettel mới có, ví dụ gói MISV65, MIKMS
 • Về chính sách:
 • Giá cước 26 gói tương đồng của Viettel so với đối thủ như sau:
 • 12/26 gói cước giá cao hơn hoặc cùng giá nhưng lưu lượng Data miễn phí thấp hơn đối thủ
 • 07/26 gói có giá cước hoặc ưu đãi tương đương
 • 07/26 gói cước có giá cước thấp hơn hoặc cùng giá nhưng ưu đãi Data nhiều hơn đối thủ.
 • Chính sách của đối thủ đảm bảo quyền lợi cho KH hơn chính sách của Viettel, cụ thể:
 • Về bảo lưu lưu lượng khi hủy gia hạn:
 • Mobifone: Có chính sách hủy gia hạn, sau khi hủy gia hạn, hệ thống bảo lưu toàn bộ lưu lượng còn lại để KH sử dụng hết chu kỳ.
 • Viettel: Chưa có chính sách hủy gia hạn
 • Đa chu kỳ:
 • Mobifone, Vinaphone: Áp dụng đa chu kỳ cho cả trả trước và trả sau.
 • Viettel: Chỉ áp dụng đa chu kỳ cho thuê bao trả trước.
  • Kết quả theo từng loại gói cước
TTLoại gói cướcKết quả rà soát
1Gói cước Mobile Internet mặc định- Viettel hơn đối thủ về số lượng gói cước, cụ thể
+ Viettel: 10 gói
+ Vinaphone: 01 gói
+ Mobifone: 01 gói
- Viettel tương đương đối thủ về giá gói cước tương đồng
2Gói cước giới hạn lưu lượng chu kỳ tháng- Viettel hơn đối thủ về số lượng gói cước, cụ thể:
+ Viettel: 09 gói cước
+ Vinaphone: 08 gói cước
+ Mobifone: 08 gói cước
- Viettel tương đương đối thủ về giá các gói tương đồng
3Gói cước giới hạn lưu lượng chu kỳ tuần- Viettel hơn đối thủ vì Mobifone không có gói cước này:
+ Viettel: 01 gói cước
+ Vinaphone: 01 gói cước
+ Mobifone: 0
- Viettel kém Vinaphone:
+ Giá cước Viettel cao hơn (Viettel 30.000đ/tuần; Vinaphone: 20.000đ/tuần
+ Lưu lượng miễn phí của Viettel ít hơn 500MB
4Gói cước giới hạn lưu lượng chu kỳ ngày- Viettel tương đương đối thủ về số lượng gói cước (cùng có 01 gói cước)
- Viettel hơn đối thủ:
+ Cước vượt lưu lượng của Viettel rẻ hơn đối thủ 50đ/50KB
- Viettel kém đối thủ về lưu lượng miễn phí. Với 1.000đ thì lưu lượng miễn phí của Viettel kém đối thủ như sau:
+ Ít hơn Vinaphone 186MB
+ Ít hơn Mobifone 51MB
5Gói cước không giới hạn lưu lượng chu kỳ tháng- Viettel hơn đối thủ:
+ Số lượng gói cước nhiều hơn đối thủ (Viettel: 24 gói, Vinaphone: 08 gói, Mobifone: 05 gói)
+ 2/8 gói tương đồng Viettel có giá cước rẻ hơn hoặc lưu lượng Data miễn phí nhiều hơn đối thủ
- Viettel kém đối thủ: 05/08 gói tương đồng cước Viettel cao hơn hoặc ưu đãi Data ít hơn đối thủ
6Gói cước không giới hạn lưu lượng chu kỳ tuần- Viettel hơn đối thủ:
+ Vinaphone không có gói cước này
+ Giá cước của Viettel rẻ hơn Mobifone 2.4đ/MB
7Gói cước không giới hạn lưu lượng chu kỳ tuần- Viettel tương đương đối thủ về số lượng gói cước (cùng có 01 gói cước)
- Viettel kém đối thủ về giá cước:
+ Giá cước cao hơn Vinaphone 77.6đ/MB
+ Giá cước cao hơn Mobifone 30đ/MB
8Gói cước không giới hạn lưu lượng chu kỳ dài hạn (3 tháng, 6 tháng, 1 năm)- Viettel hơn đối thủ:
+ Số lượng gói cước nhiều hơn Vinaphone (Viettel: 03 gói; Vinaphone: 02 gói)
+ Với cùng giá cước, ưu đãi Data của Viettel nhiều hơn Mobifone từ 200MB – 800MB/tháng
- Viettel kém Mobifone về số lượng gói cước (Mobifone có 08 gói cước)
9Gói cước combo (Data kèm thoại hoặc SMS)- Viettel hơn đối thủ:
+ Số lượng gói cước nhiều hơn đối thủ (Viettel: 09 gói; Vinaphone: 07 gói, Mobifone: 02 gói)
+ Với cùng giá cước, ưu đãi thoại và SMS của Viettel nhiều hơn Vinaphone
- Viettel kém Vinaphone:
+ Cùng gói 50.000đ Viettel có 1.2GB, Vinaphone có 2GB
+ Vinaphone áp dụng gói cước này cho tất cả thuê bao, Viettel áp dụng theo danh sách
10Gói cước mua thêm lưu lượng- Viettel hơn đối thủ:
+ Số lượng gói cước nhiều hơn Mobifone (Viettel: 10 gói; Mobifone: 03 gói)
+ Chính sách cước của gói 35.000đ linh hoạt hơn đối thủ, cụ thể: Viettel tính cước 4GB đầu tiên với giá 35.000đ/GB, tiếp theo giảm giá còn 20.000đ/GB. Đổi thủ không có chính sách giảm giá này
- Viettel kém Vinaphone:
+ 04/05 gói tương đồng giá của Viettel cao hơn từ 04đ/MB – 30đ/MB
nguồn:http://www.tongdaivienthong.vn/blogs/so-sanh-cac-nha-mang/so-sanh-cac-goi-cuoc-di-dong-mobile-internet-cua-viettel-voi-vinaphone-va-mobifone
 Top