Hà Nội bỏ một loạt thủ tục đẩy nhanh cấp sổ đỏH

Ha1328

Guest
Theo đó, khi thực hiện Điều 11, 12 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014, hồ sơ được rút gọn những thủ tục giấy tờ sau: Chủ sử dụng đất không phải nộp bản đồ địa chính khi nộp hồ sơ.

Xem thêm:

Tiện ích dự án Lideco Bắc 32 – Cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, Qúy khách có thể chuyển về ở ngay

Sơ đồ phân lô Bắc 32

Mặt bằng vi la lidecov

Khi giám định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ thẩm tra, thực hành như sau: Đối với nơi đã có bản đồ địa chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường có bổn phận trích sao để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận (GCN). Trường hợp này không phải chuyển UBND cấp xã nơi có đất xác nhận về vị trí, ranh giới sử dụng đất không tranh chấp, khiếu kiện.

Đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường thuê với đơn vị có tư cách pháp nhân hành nghề đo đạc bản đồ để đo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất theo quy định, lấy xác nhận về vị trí, ranh giới sử dụng đất không tranh chấp, khiếu kiện của UBND cấp xã nơi có đất. thời gian lập bản đồ và công nhận của UBND cấp xã xác nhận không tính vào thời gian thu lý hồ sơ. Sở Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ chỉ dẫn thực hiện; thời kì UBND cấp xã thực hiện không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị sử dụng đất. Kinh phí đo bản đồ được khấu trừ vào kinh phí dự án Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh thành Hà Nội.

Bỏ thủ tục lấy quan điểm bằng văn bản của UBND cấp huyện nơi có đất công nhận việc quản lý, dùng đất và yêu cầu công nhận QSDĐ cho tổ chức. Đối với trường hợp ranh giới thửa đất không rõ ràng hoặc có tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với UBND cấp huyện rà soát, xác minh cụ thể.

Bỏ thủ tục nộp bản sao công chứng hoặc chứng thực Quyết định thành lập hoặc GCN đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của người sử dụng đất. Chủ sử dụng đất tự khai nội dung này trên đơn yêu cầu giao đất hoặc thuê đất, cấp GCN QSDĐ.

Đối với các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương nghiệp tại các dự án phát triển nhà ở, đã hoàn tất bổn phận tài chính với chủ đầu tư thì Sở Tài nguyên và Môi trường không phải bẩm UBND TP xin ưng chủ trương mà xét cấp ngay GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đã hoàn thành bổn phận tài chính như việc cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa mua nhà tại dự án.

Khi thực hành việc cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các Chủ đầu tư dự án phát triển nhà thực hiện khoản 1 Điều 32 ngay từ thời điểm Chủ đầu tư ký giao kèo bán nhà cho người mua; tiến hành thanh tra, rà (nếu có) và triển khai thực hiện các bước thủ tục cấp GCN, đảm bảo khi Chủ đầu tư bàn giao nhà cho người mua nhà; song song Nhà nước trao GCN cho người mua nhà theo quy định.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư vi phạm quy định về quản lý đất đai, thứ tự xây dựng, quy hoạch, thì chỉ những trường hợp vi phạm liên tưởng đến nhiều lĩnh vực do các ngành, các cấp khác nhau quản lý thì Sở Tài nguyên và Môi trường mới tiến hành thanh tra hoặc đề xuất thanh tra; các trường hợp vi phạm không nghiêm trọng, hệ trọng đến 1 lĩnh vực quản lý thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động rà, xử lý theo quy định của luật pháp, để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khắc phục tồn tại, giải quyết việc cấp GCN cho người mua nhà.

Theo kế hoạch đến hết tháng 6/2017, Hà Nội sẽ căn bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất (sổ đỏ) của các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình, như vậy chỉ còn gần 8 tháng để hoàn tất mục tiêu.
 Top