Chuyển Giao Công Nghệ Làm Cồn Thạch và Cồn KhôT

tuanpham58

Guest
Quy trình sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không có dùng nhiệt ở công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu sử dụng sản xuất cồn thạch dễ dàng mua.
 
T

tuanpham58

Guest
Cục cồn thạch có nhiều tiện lợi nếu so sánh với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc làm vệ sinh bếp. Chính vì vậy ngày nay rất nhiều nhà hàng, đám tiệc và quán ăn dùng cục cồn thạch.
 
T

tuanpham58

Guest
Chuyển Giao Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch giao cho các quán ăn, đám tiệc & nhà hàng . Xin liên hệ Số điện thoại: 0122.9625.524 (Anh Thành). Giá hướng dẫn cho một sản phẩm là năm triệu.
 
T

tuanpham58

Guest
Cồn khô & cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện giờ trong những đám tiệc, quán ăn & nhà hàng. Tiêu dùng cồn thạch & cồn khô có nhiều ưu điểm nếu so bình gas mini.
 
T

tuanpham58

Guest
Quá trình sản xuất cồn thạch thì đơn giản. Không có sử dụng đến nhiệt lượng ở quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất dễ dàng mua.
 
T

tuanpham58

Guest
Cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện tại ở những hàng quán và đám tiệc. Việc dùng cồn thạch & cồn khô có nhiều ưu điểm nếu so sánh bếp gas mini.
 
T

tuanpham58

Guest
Giai đoạn sản xuất cồn thạch thì đơn giản và an toàn. Không dùng đến nhiệt khi quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu để sản xuất rất dễ dàng tìm.
 
T

tuanpham58

Guest
Dùng cồn thạch mang lại rất nhiều ưu thế so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, dễ dàng trong việc vệ sinh bếp. Vì thế hiện nay có rất nhiều quán ăn, nhà hàng và đám tiệc tiêu thụ viên cồn thạch hơn.
 
T

tuanpham58

Guest
Tư Vấn Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp đến các đám tiệc, hàng quán . Liên hệ Số điện thoại: 0122.9625.524 (Anh Thành). Chi phí hướng dẫn cho 1 sản phẩm là 5 triệu đồng.
 
T

tuanpham58

Guest
Cồn thạch và cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện tại tại những quán ăn, đám tiệc & nhà hàng. Tiêu dùng cồn khô và cồn thạch có ưu thế hơn nếu so bình gas.
 
T

tuanpham58

Guest
Quy trình sản xuất cồn thạch rất đơn giản. Không có dùng đến nhiệt khi quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất rất dễ mua.
 
T

tuanpham58

Guest
Dùng cồn thạch có nhiều ưu thế nếu so sánh với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc rửa bếp. Vì thế hiện giờ có rất nhiều đám tiệc, nhà hàng và quán ăn dùng sản phẩm cồn thạch.
 Top