Đan Khanh

Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ mình cần phải học từ điểm đầu tiên. Để thành công, chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình.
-
No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals.
Birthday
Jun 20, 1993 (Age: 26)
Location
Bình Thuận
Gender
Male

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top