Xã nhanh nhiều linh kiện phòng nét giá tốt

#2
Bán nhanh combo Vga Asus GT420 2Gb 128bit tương đương GT630 + Ram Gskill 4Gb buss 1333 còn bảo hành lâu giá 1tr150k

Liên hệ: 0968.48.18.64 Phong

Nhận:

Thu mua phong net

Thu mua tiem net

Thu mua phong game

Thu mua may tinh cu

Thu mua linh kien pc

Sang phong net

Sang tiem net

Sang phong game
Bán nhanh combo Vga Asus GT420 2Gb 128bit tương đương GT630 + Ram Gskill 4Gb buss 1333 còn bảo hành lâu giá 1tr150k

Main Giga H61 Ds2 Giá 450K
CPU G620 Giá 700k
CPU G840 Gía 800k
CPU G850 Giá 820K
CPU G2020 Gía 900k
CPU G2030 Giá 950k

Liên hệ: 0968.48.18.64 Phong

Nhận:

Thu mua phong net

Thu mua tiem net

Thu mua may tinh cu

Thu mua linh kien pc

Sang phong net

Sang tiem net

Sang phong game
 
#3
Bán nhanh combo Vga Asus GT420 2Gb 128bit tương đương GT630 + Ram Gskill 4Gb buss 1333 còn bảo hành lâu giá 1tr150k

Liên hệ: 0968.48.18.64 Phong

Nhận:

Thu mua phong net

Thu mua tiem net

Thu mua phong game

Thu mua may tinh cu

Thu mua linh kien pc

Sang phong net

Sang tiem net

Sang phong game
Bán nhanh combo Vga Asus GT420 2Gb 128bit tương đương GT630 + Ram Gskill 4Gb buss 1333 còn bảo hành lâu giá 1tr150k

Main Giga H61 Ds2 Giá 450K
CPU G620 Giá 700k
CPU G840 Gía 800k
CPU G850 Giá 820K
CPU G2020 Gía 900k
CPU G2030 Giá 950k

Liên hệ: 0968.48.18.64 Phong

Nhận:

Thu mua phong net

Thu mua tiem net

Thu mua may tinh cu

Thu mua linh kien pc

Sang phong net

Sang tiem net

Sang phong game