Tuyển sinh Liên thông Viện Đại học Mở

#1
Viện Đại học Mở tuyển sinh liên thông với các ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ sinh học; Kế toán; Quản trị kinh doanh; và Tài chính – Ngân hàng; Luật Kinh tế; Luật Quốc tế; và Kiến trúc;…

Viện Đại học Mở Hà Nội là một trong các trường đại học công lập có sự hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

Tuyển sinh Liên thông 2016 Viện Đại học Mở Hà Nội với đối tượng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng và sẽ cấp bằng Chính Quy

Liên thông Viện Đại học Mở Hà Nội và hạn thời gian tuyển sinh liên tục mỗi tháng thi một lần cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Căn cứ quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; và Căn cứ chỉ tiêu ,kế hoạch tuyển sinh, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tuyển sinh các hệ.

Các ngành đào tạo tuyển sinh liên thông Viện Đại học Mở
Liên thông TC-CĐ-ĐH hệ Chính quy với ngành Tiếng Anh

Liên thông TC-CĐ-ĐH hệ Chính quy với ngành Công nghệ thông tin

Liên thông TC-CĐ-ĐH hệ Chính quy với ngành Điện tử Thông tin

Liên thông TC-CĐ-ĐH hệ Chính quy với ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh

Ngoài ra trường còn đào tạo Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học ngành Tiếng Anh

Đại học hệ Từ xa nhiều ngành khác nhau

Viện Đại học Mở Hà Nội đã được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg Thủ tướng Chính phủ:

– Viện Đại học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia và do chính Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

– Viện Đại học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội,và góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước.

Viện có 11 Khoa bao gồm:

-Công nghệ Điện tử-Thông tin,Công nghệ Sinh học,Công nghệ Thông tin,Du lịch, Đào tạo từ xa, Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ,Tạo dáng Công nghiệp,Tài chính – Ngân hàng,tiếng Trung Quốc

Qua hơn 19 năm xây dựng và phát triển, Viện Đại học Mở Hà Nội đã thực hiện các loại hình đào tạo đa dạng, đó là:

– Loại hình Đào tạo từ xa,Đào tạo tập trung chính quy và Đào tạo tại chức (hệ vừa học vừa làm)