Tuyển nhân viên làm việc tại phòng tranh

V

voquyartist

Guest
#1
voquyartist: Tuyển nhân viên làm việc tại phòng tranh
CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN.
Làm việc tại phòng tranh nghệ thuật 1a - phạm ngủ lão -,Huế. 16h 30 đến 22h 15 hàng ngày.
y/cầu: nói khá tiếng anh, làm việc có trách nhiệm,
Ai có nhu cầu xin liên hệ gấp sô điện thoại: 01208099631.,để biết thêm chi tiết.
!
đăng tin tuyển dụng tìm việc miễn phí - Tuyển nhân viên làm việc tại phòng tranh