TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH CHO CÔNG TY CP XTĐT PHÁT TRIỂN VIỆT