• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Tutorial Magento 2 : Hướng dẫn setup Magento trên localhost ở máy tính cá nhân

T

thanhbinh0824h

Guest
#1
Trong bài chỉ dẫn setup magento trên localhost này mình sẽ hướng dẫn dẫn cả nhà setup magento trên máy tính cá nhân một cách tỉ mỉ nhất kèm theo các hình ảnh minh họa rõ ràng. Bài viết của mình bao gồm có 4 phần sau:


  • Setup web server (xampp, wamp hoặc appserv).
  • Cấu hình trước khi setup magento.
  • Setting magento trên localhost.
  • Một số thao tác cấp thiết sau khi setup thành công magento.


1. cài đặt web server.

Trong phần chỉ dẫn học PHP đã có bài hướng dẫn setup xampp trên localhost . cả nhà cũng có thể setting web server dùng wamp, appserv hoặc open server https://www.magebay.com/magento-multi-vendor-marketplace-extension nhưng Xampp là phần mềm tương đối dễ dàng cài đặt và thông dụng.

2. config trước khi cài đặt magento.

* cấu hình file php.ini

Sau khi khởi động Xampp click vào button “Config” của Apache

apacheconfig-570x346.png


Sau khi file php.ini được edit ta cần phải bật những extension sau lên:

extension=php_curl.dll

extension=php_mcrypt.dll

extension=php_pdo_sqlite.dll

extension=php_pdo_mysql.dll

extension=php_soap.dll

Chú ý: chỉ cần bỏ dấu “;” ở đầu dòng chứa những đoạn khai báo trên

Sau khi đã sửa file config chúng ta có thể start apache và mysql:

start-570x367.png


* cấu hình file hosts

Mở file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts sau đó thêm vào cuối file”

127.0.0.1 localhost.com

3. cài đặt mageto trên localhost.

* Bước 1: tải version magento bản mới nhất + data sample về từ Magento ecomerce

download-570x413.png


Sau khi download giải nén source code magent và copy vào folder chạy php (www của appserv hoặc wamp, htdocs của xampp).

* Bước 2: import sample data

Vào phpadmin tạo một database mới (tên là “magento”) sau đó import data sample vừa download về như hình vẽ.

phpmyadmin-570x266.png


Database với name “magento”:

newdatabase-570x309.png


Sau khi tạo thắng lợi database tên “magento” thì chúng ta có thể import database sample:

import-570x191.png


Chú ý: file sample data cũng được tải từ link magentocommerce .com/download.

* Bước 3: setup

giả tỉ thư mục chứa magento source ta đặt là “magento”, truy nhập vào trình duyệt web theo đường link: localhost .com/magento

startinstall-570x340.png


Màn hình trước tiên hình thành trong quá trình cài đặt:

install1-570x322.png


Click vào checkbox “I agree lớn the above terms and conditions” sau đó ấn “Continue” để sang page config locale, timezone và default currency.

install2-570x254.png


đổi thay config cho phù hợp với website của mình:

+ Locale: ngôn ngữ

+ Timezone: thời kì

+ Default currency: tiền tệ mặc định

Sau đó click “Continue” để sang page config database
install3-570x692.png

config database magento

Điền thông tin về database:

+ Host: host name (localhost)

+ User name: username của user quản lý database

+ Password: password của user quản lý database

+ Table prefix: prefix của table trong database

Sau khi điền xong thông báo click “Continue” để bắt đầu hành trình setting.
install4-570x465.png

setup admin tài khoản magento

Trước khi kết thúc quá trình cài đặt là màn hình cho phép người sử dụng điền vào thông báo của admin:

+ First name

+ Last name

+ User name

+ Password

Điền đầy đủ thông tin và click “Continue” để dứt hành trình setup.
install5-570x234.png

Install completed

Như vậy ta đã chấm dứt hành trình setting magento trên localhost. các bạn có thể truy nhập vào page admin khi click vào button “Go to Backend” và truy nhập vào trang frontend khi click vào button “Go lớn Frontend”.

4. Một số thao tác cấp thiết sau khi setup chiến thắng magento.

* Hiển thị ảnh sản phẩm của data sample

Mặc định khi cài đặt magento có sử dụng data sample ta sẽ chỉ nhìn thấy ảnh của item là một cái ảnh trắng default của magento. Để hiển thị ảnh sample ta phải copy thư mục media trong file zip data sample vừa tải về vào trong thư mục root setting magento.
media-570x282.png

Display sản phẩm image sample

* Reindex data

Magento dùng rất nhiều bảng với mục đích index dữ liệu từ những bảng khác giúp tăng vận tốc của trang web. Như vậy mỗi khi dữ liệu trong bảng chính thay đổi ta cần phải reindex lại dữ liệu cho những bảng indexer.

Để có thể truy cập vào phần quản lý indexer của magento đầu tiên ta phải đăng nhập vào admin:
admin-570x201.png

Magento admin signin

Sau khi điền user name và password của admin hệ thống sẽ redirect sang trang admin dasboard. Click vào thực đơn System->Index Management
index-570x289.png

Magento index management

Click “Select All” sau đó chọn action là “Reindex data”. Click “Submit” để bắt đầu hành trình reindex dữ liệu.
reindexdata-570x192.png

Magento reindex data

* Refresh cache

Magento sử dụng quá nhiều loại cache để tăng tốc độ cũng như giảm số câu query truy vấn cơ sở dữ liệu nên việc refresh các cái cache này là hết sức cần thiết mỗi khi ta đổi thay một phần nào đó trong nó.

Sau khi login vào admin, click vào menu System-> Cache Management để tới trang quản lý cache trong magento.
cache-570x322.png

Magento cache management

Click “Select all” sau đó chọn action là “Refresh”. Click “Submit” để khởi đầu hành trình refresh tất cả những loại cache trong magento.
cacheinstall-570x191.png

Magento refresh cache

Kết luận: trên đây mình đã hướng dẫn cả nhà setting magento trên localhost một cách đầy đủ và chi tiết nhất. các bạn có thể thực hành theo đúng những screen shoot mà mình đã đưa ra. Nếu hành trình setting thất bại cả nhà có thể contact với mình thông qua forum Basetut Forum for Magento, mình sẽ giúp các bạn cài đặt.

Xem thêm : Tutorials Magento 02 : Chỉ dẫn setting Magento trên localhost ở máy tính
 

Similar threads

Top