Tự học thuế giá trị gia tăng

#1
Những bạn đang tự học thuế giá trị gia tăng và có ý đinh tự học thuế gtgt chắc chắn sẽ phải rất lưu ý đến câu hỏi “thuế giá trị gia tăng là gì”. Bởi vì khi đã trả lời được câu hỏi “thuế gtgt là gì” thi bạn sẽ phần nào hiểu được bản chất của loại thuế này để từ đó áp dụng tính toán một cách chính xác nhất.

Khái niệm

Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và một số quốc gia Châu á trong đó có Việt Nam đã chính thức áp dụng thuế giá trị gia tăng .Các quốc gia khác cũng đang trong thời ký nghiên cứu loại thuế này.Tính đến nay đã có khoảng 130 quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng.

Ở nước ta, tại ký họp lần thứ 11 Quốc hội khoá 9, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01-01-1999.

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế gtgt là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Ðây là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ cho đến sản phẩm hoàn thành, và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng. Chính vì vậy mà chúng ta còn gọi là thuế doanh thu có khấu trừ số thuế đã nộp ở giai đoạn trước. Thuế gía trị gia tăng được cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ, và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, nếu bạn đang tự học kê khai thuế giá trị gia tăng thì bạn nên tìm đọc thêm tài liệu hướng dẫn kế khai thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn kê khai thuế gtgt sẽ dạy bạn cách kê khai thuế giá trị gia tăng một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

Bạn cũng tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi: kê khai thuế gtgt, kê khai thuế gtgt