Trường Columbia Southern University đào tạo Thạc sĩ QTKD

#1
tên chương trình: Chương trình đào tạo thạc sĩ Hoa kỳ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hình thức đào tạo trực tuyến của Trường Columbia Southern University ( Đại học Nam Columbia ) nguyên gốc 100% của Mỹ do giáo sư nhà trường giảng dạy. Bằng cấp do trường ĐH Nam Columbia cấp được kiểm định bởi DEAC và được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận văn bằng.
Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Columbia Southern University là chương trình đào tạo học viên thông thạo tiếng Anh trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh đặc biệt là quản trị kinh doanh quốc tế, có khả năng để tổ chức, quản lý và điều hành các lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá và khu vực hoá nền kinh tế thế giới.
Đối tượng tuyển sinh:
Người xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Columbia Southern University cần có một trong các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành
- Bảng điểm đại học
- Chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ Ielts tối thiểu 6.5 hoặc Toefl tối thiểu 530 hoặc đáp ứng các điều kiện khác về Anh ngữ của trường columbia southern university.
Điều kiện tốt nghiệp:
- Thang điểm:100/100 cho các môn học, học viên đạt điểm C trở lên cho các môn học và có tổng điểm đạt điểm B trở lên. Thời gian đào tạo là 18-21 tháng gồm 12 môn học chia thành 6 module, mỗi module gồm 2 môn học kéo dài trong vòng 12 tuần, học trực tuyến trên hệ thống đào tạo của Trường Columbia Southern University có sự trợ giảng, phụ đạo của trợ giảng người Việt Nam, cuối môn học các giáo sư của trường ĐH Nam Columbia tới Việt Nam hưỡng dẫn học và kiểm tra, đánh giá trực tiếp. Học viên phải hoàn thành kế hoạch học tập và nghiên cứu khóa học đúng thời hạn quy định theo chương trình, kế hoạch của nhà Trường. Tuy nhiên học viên có thể gia hạn nạp bài từ 15 đến 60 ngày.
- Học viên phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu nghĩa vụ và nội quy học tập của
trường columbia southern university Mọi thông tin xin LH.