Trợ giúp Xung dòng chu kỳ dài (As)

T

Tlee

Guest
#1
[h2]Tlee: Trợ giúp Xung dòng chu kỳ dài (As)[/h2]
Em đọc trong mấy cái hồ sơ về LA ,thấy có cái yêu cầu về thông số xung dòng chu kỳ dài (As),
mà em không hiểu về cái này cho lắm, có anh chị nào chuyên làm về LA chi dùm em với, em có dùng google search cụm từ " long duration impulse " mà không có kết quả, có lẽ em dùng từ không đúng,
Trợ giúp Xung dòng chu kỳ dài (As)