Trợ giúp xin giúp em quấn lại bộ dây motor máy khoang bàn 24 rảnh với ạ em bí quá rồi

V

vanthiet_vl

Guest
#1
vanthiet_vl: Trợ giúp xin giúp em quấn lại bộ dây motor máy khoang bàn 24 rảnh với ạ em bí quá rồi
chiều dày stator 5cm đường kính lỏi 7,5cm 24 rảnh 4 tổ 3 bối
cuộn chạy dây 0,70 đề 0,40
khoảng cách rảnh 3,5,7 số vòng 50,80,50 dây 0.70 cuộn chạy
cuộn đề cũng 3,5,7 số vòng 55,100,60 dây 0,40
xong chạy không tải 15p nóng bỏng tay
mong anh chị em nào làm qua con motor này cho em ý kiến khắt phục với ạ số liệu trên em điếm theo bộ dây củ không biết có sai gì không nửa
Trợ giúp xin giúp em quấn lại bộ dây motor máy khoang bàn 24 rảnh với ạ em bí quá rồi