0

0917338835

Guest
#1
[h2]0917338835: Trợ giúp Xin giúp cách đấu nối biến dòng TI[/h2]
Mọi người giúp mình với. Mình có 3 cuộn biến dòng, 1 switch chuyển Ampe 4 vị trí và 1 đồng hồ A để hiển thị dòng điện của từng pha (3 pha). Mình đã đấu 3 đầu K của 3 cuộn biến dòng vào đúng 3 vị trí trên switch Ampe, chân A1 và A2 trên switch đưa lên chân A và chân - của đồng hồ (A1 với A, A2 với -) và 3 đầu L trên cuộn biến dòng mình đấu chung vào và đưa về đất. Nhưng tại sao khi có tải đồng hồ lại không thấy nhíc tí gì,mặc dù kẹp đồng hồ đo dòng thì vẫn hiển thị 8A, không biết mình có đấu sai chỗ nào không. Mọi người giúp mình với. Thanks !
Trợ giúp Xin giúp cách đấu nối biến dòng TI