Trợ giúp xin bản vẽ đi dây điện nhà .

0

0978324832

Guest
#1
0978324832: Trợ giúp xin bản vẽ đi dây điện nhà .
Chào các ac. Tình hình là có ông a xây nhà. Nhờ mình thiết ké và đi dây đien trong nhà. Nhung mình chua có kinh nghiêm mấy trong việt này. Hôm nay lên đây nhờ các a chị. Ai có bản vẽ đi dây điện cho e xin 1 bản để tham khảo ạ. Nhà thì những kiểu nhà hộp thông thường thôi ạ.
Trợ giúp xin bản vẽ đi dây điện nhà .