Trợ giúp vận hành MPĐ đồng bộ với tốc độ lớn hơn định mức

V

ventodz

Guest
#1
[h2]ventodz: Trợ giúp vận hành MPĐ đồng bộ với tốc độ lớn hơn định mức[/h2]
Hãy cho biết nếu MFĐ đồng bộ có tốc độ định mức 1500 vòng/phút thì có thể vận hành với tốc độ lớn hơn hoặc bằng được không?
Giải thích tạo sao?
- theo em được biết thì
n=60f/p=1500vòng/phút
Nên số đôi cực p =2
Số đôi cực là cố định, tần số công nghiệp là cố định (50hz) nên khi tăng tốc độ sẽ làm tăng tần số.
Do đó không thể vận hành mpđ đồng bộ lớn hơn phải không các bác?
Trợ giúp vận hành MPĐ đồng bộ với tốc độ lớn hơn định mức