Trợ giúp trợ giúp rơle nhiệt với ae

T

trongtruongcntn

Guest
#1
[h2]trongtruongcntn: Trợ giúp trợ giúp rơle nhiệt với ae[/h2]
Nhờ ae giải thích giúp m cái nút test và trip trên role nhiệt với!
Trợ giúp trợ giúp rơle nhiệt với ae