Trợ giúp trợ giúp: hệ thống chuông cửa sử dụng rơle thời gian

V

viết du

Guest
#1
[h2]viết du: Trợ giúp trợ giúp: hệ thống chuông cửa sử dụng rơle thời gian[/h2]
em đang làm bài tập lớn mô phỏng hệ thống chuông cửa sử dụng rơle thời gian...nhưng e không biết bắt đầu từ đâu cả ac nào trợ giúp e với e cảm ơn nhiều ạ...ac có thể chỉ e sơ đồ nguyên lý và cách đi dây
Trợ giúp trợ giúp: hệ thống chuông cửa sử dụng rơle thời gian