Trợ giúp tìm hiểu MBA 3 pha

D

dvt22031998

Guest
#1
[h2]dvt22031998: Trợ giúp tìm hiểu MBA 3 pha[/h2]
I. Máy biến áp truyền tải nhà máy điện là loại máy biến áp gì?
II. Hiệu quả của việc sử dụng máy biến áp ba pha trong truyền
tải?
III. Trong quá trình truyển tải điện năng đi xa, công suất hao phí trên đường dây tỉ lệ với đại lượng nào?
IV. Máy biến áp ba pha sử dụng trong truyền tải thưởng được đấu theo hình gì?
Trợ giúp tìm hiểu MBA 3 pha