Trợ giúp thiết bị đóng cắt CB

T

trantam098

Guest
#1
[h2]trantam098: Trợ giúp thiết bị đóng cắt CB[/h2]
cho em hỏi Sn=400kV thiết bị đóng cắt và bảo vệ tích hợp
a. MCCB 800A-50kA
b. MCCB 600A-35kA
c.MCCB 800A-35kVA:3:
Trợ giúp thiết bị đóng cắt CB