Trợ giúp Sự cố Cáp trung thế MBA 500kV/900MVA

V

Vương Tiên Sinh

Guest
#1
[h2]Vương Tiên Sinh: Trợ giúp Sự cố Cáp trung thế MBA 500kV/900MVA[/h2]
Tiểu đệ có 01 thắc mắc ngu nhỏ, xin các huynh đài chỉ giáo: vừa qua có sự cố phóng điện cáp trung thế 35kV của MBA 500kV/900MVA. Các bên có tranh cãi (xây lắp, tư vấn, nhà cấp hàng), có thể lỗi do xây lắp (thi công hộp đầu cáp rất khó, nếu vệ sinh hộp đầu cáp không kỹ, chắc chắn fóng điện pha-đất), tư vấn (ko nêu rõ đặc tính kỹ thuật Umax của cáp), nhà cấp hàng (cáp ko đạt điện áp chịu đựng). Trong catalogue của LS ghi U0/U/(Um)=20/35/40.5kV. vậy các tiền bối cho hỏi:
- Ý nghĩa chính xác các thông số U0/U/(Um) (vì trong IEC cũng mơ hồ về chỗ này).
- Phía tam giác (35kV) của MBA nối đất tại trung điểm pha B, thế ý nghĩa việc đấu nối này và ảnh hưởng tới điện áp chịu đựng khi ngắn mạch pha-đất thế nào?
Xin đạ tạ chỉ giáo! :yoyo70:
Trợ giúp Sự cố Cáp trung thế MBA 500kV/900MVA