Trợ giúp set thời gian tsd, tg, tl cho CB

K

kinhlup

Guest
#1
kinhlup: Trợ giúp set thời gian tsd, tg, tl cho CB
minh đáng set cho ACB siemmens mới gặp gặp trở ngại là set thời gian tsd, tg, tl cho hơp lý,:yoyo66: mong được trợ giúp. :yoyo66:
Trợ giúp set thời gian tsd, tg, tl cho CB