Trợ giúp Rơ le quá dòng có hướng 67, 67N

D

dvson185

Guest
#1
[h2]dvson185: Trợ giúp Rơ le quá dòng có hướng 67, 67N[/h2]
Như tiêu đề trên mình đã được học về 67 quá dòng có hướng dùng phần tử định hướng sử dụng dòng điện và điện áp 2 pha còn lại, nhưng một số sơ đồ nó lại dùng cả 67N lấy điện áp thứ tự không mà mình vẫn chưa hiểu nguyên lí nó dịnh hướng kiểu gì xin mọi ngưòi giúp đỡ về nguyên lí định hướng công suất,
e xin cảm ơn
đây là 1 sơ đồ dùng 67N ạ

Trợ giúp Rơ le quá dòng có hướng 67, 67N