Trợ giúp quạt trần đèn,

H

hungchua

Guest
#1
hungchua: Trợ giúp quạt trần đèn,
Các bạn cho mình xin sơ đồ đấu dây của quạt trần đèn thay đổi tốc độ bằng tụ, gồm 3 tụ 2mF, 3,5mF, 4,5mF. Thanks
Trợ giúp quạt trần đèn,