Trợ giúp Phân tích dòng từ hóa máy biến áp

D

deleteAll

Guest
#1
[h2]deleteAll: Trợ giúp Phân tích dòng từ hóa máy biến áp[/h2]
Em đạng học máy điện phần máy biến áp.Trong phần những hiện tượng xuất hiện khi từ hóa lõi thép MBA có 1 đoạn ghi rằng :"phân tích dòng từ hóa io(t) thành tổng các sóng hình sin io1,io3,io5,io7...." Ai giải thích hộ e đoạn này với,sóng io1,io3... là những sóng gì,tại sao lại xuất hiện,có liên quan gì đến phần sóng hài không.Thank
Trợ giúp Phân tích dòng từ hóa máy biến áp