Trợ giúp Mọi người giúp e về đồ án với.

B

bebilovelove1

Guest
#1
[h2]bebilovelove1: Trợ giúp Mọi người giúp e về đồ án với.[/h2]
Mọi người giúp e về đề tài này với.

Đề tài: Tạo nguồn +/-12V bằng kỹ thuật xung dùng IC Viper12A làm nguồn nuôi cho các mạch điều khiển. Dựa vào mạch nguyên lý sau:

Trợ giúp Mọi người giúp e về đồ án với.