Trợ giúp mọi ng giúp em với. vẽ sơ đồ trải động cơ 3 pha, 2 lớp, 2p=6, zs= 36. em cam on

H

homaitenha

Guest
#1
[h2]homaitenha: Trợ giúp mọi ng giúp em với. vẽ sơ đồ trải động cơ 3 pha, 2 lớp, 2p=6, zs= 36. em cam on[/h2]
mọi ng giúp em vẽ sơ đồ trải động cơ 3pha, 2p=6, zs=36 với
Trợ giúp mọi ng giúp em với. vẽ sơ đồ trải động cơ 3 pha, 2 lớp, 2p=6, zs= 36. em cam on