Trợ giúp Máy biến áp tự dùng TD61 nhà máy thuỷ điện hoà bình.

K

kuti.battri

Guest
#1
kuti.battri: Trợ giúp Máy biến áp tự dùng TD61 nhà máy thuỷ điện hoà bình.
1/ Nhiệm vụ, các thông số kỹ thuật của MBA tự dùng? ý nghĩa của TĐD, các yêu cầu và một số nguyên tắc thực hiện trong các sơ đồ TĐD? Tầm quan trọng của MBA tự dùng trong việc cung cấp điện tự dùng của nhà máy điện?
2/ Nhiệm vụ, các yêu cầu đối với bảo vệ rơ le?
3/ Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình thường của MBA? Các loại bảo vệ đặt cho MBA tự dùng TD 61?
4/ Nhiệm vụ, sơ đồ nguyên lý làm việc, các thông số, vùng tác động của từng loại bảo vệ đặt cho MBA tự dùng? Thuyết minh sơ đồ bảo vệ MBA TD61?
5/Sơ đồ nguyên lý bảo vệ rơ le cho MBA tự dùng TD 61


Bác nào có tài liệu hay gì đó có thể gửi mail cho e ạ: ctyhoangha2011@gmailcom
Trợ giúp Máy biến áp tự dùng TD61 nhà máy thuỷ điện hoà bình.