Trợ giúp Máy biến áp 35 (22) / 0.4kV nghĩa là gì>

B

BKKaramen

Guest
#1
[h2]BKKaramen: Trợ giúp Máy biến áp 35 (22) / 0.4kV nghĩa là gì>[/h2]
Mọi người cho mình hỏi nếu một MBA có cấp điện áp ghi trong catalog có cấp điện áp là : 35 (22) / 0,4 kV thì có phải đây là MBA chỉ có 2 cuộn cao/hạ trong đó cuộn cao áp có thể dùng được (đấu nối) ở cả 2 cấp 35 và 22 kV phải không?
Trợ giúp Máy biến áp 35 (22) / 0.4kV nghĩa là gì>