Trợ giúp Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, anh chị giúp em với? ĐỒ ÁN THANG MÁY BỆNH VIỆN Ạ?

Đ

Đức Cảnh

Guest
#1
[h2]Đức Cảnh: Trợ giúp Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, anh chị giúp em với? ĐỒ ÁN THANG MÁY BỆNH VIỆN Ạ?[/h2]
Anh chị ai có đồ án thiết kế thang máy dùng trong bệnh viện gửi cho em tham khảo với ạ.mail em: nguyenvancanh310@gmail.com Em cảm ơn và hậu tạ ạ. Không có mà biết có chỗ nào có đồ án hay chỉ cho em tham khảo với ạ
Trợ giúp Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, anh chị giúp em với? ĐỒ ÁN THANG MÁY BỆNH VIỆN Ạ?