Trợ giúp Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, anh chị giúp em với? ĐỒ ÁN THANG MÁY BỆNH VIỆN Ạ?

Discussion in 'Thiết bị điện Công nghiệp' started by Đức Cảnh, Dec 7, 2015.

  1. [h2]Đức Cảnh: Trợ giúp Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, anh chị giúp em với? ĐỒ ÁN THANG MÁY BỆNH VIỆN Ạ?[/h2]
    Anh chị ai có đồ án thiết kế thang máy dùng trong bệnh viện gửi cho em tham khảo với ạ.mail em: nguyenvancanh310@gmail.com Em cảm ơn và hậu tạ ạ. Không có mà biết có chỗ nào có đồ án hay chỉ cho em tham khảo với ạ
    Trợ giúp Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, anh chị giúp em với? ĐỒ ÁN THANG MÁY BỆNH VIỆN Ạ?
     
    Tags:

Share This Page

Loading...