Trợ giúp Kiểm tra động cơ điêm 3 pha.

H

hungnd.vtm

Guest
#1
[h2]hungnd.vtm: Trợ giúp Kiểm tra động cơ điêm 3 pha.[/h2]
M muốn hỏi! Khi m sử dụng đồng hồ kiểm tra động cơ, để muốn biết động cơ đấu sao hay đấu tam giác( trên đồng hồ hiển thị như thế nào là tam giác và như thế nào la sao)!
Trợ giúp Kiểm tra động cơ điêm 3 pha.