• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Trợ giúp khai niem ve truyen tai va phan phoi dien nang, vi tri va vai tro cua luoi truyen...

L

le nhung

Guest
#1
le nhung: Trợ giúp khai niem ve truyen tai va phan phoi dien nang, vi tri va vai tro cua luoi truyen tai dien trong he thong
khái niệm về truyền tải và phân phối điện năng, vị trí và vai trò của lưới truyền tải trong hệ thống điện là thế nào nhỉ?
Trợ giúp khai niem ve truyen tai va phan phoi dien nang, vi tri va vai tro cua luoi truyen tai dien trong he thong
 
Top