Trợ giúp Hỏi về tổn thất năng lượng trên đường dây

T

toiyeulop3

Guest
#1
[h2]toiyeulop3: Trợ giúp Hỏi về tổn thất năng lượng trên đường dây[/h2]
Em đang tìm công thức tính tổn thất năng lượng trên đường dây, mà e tìm mãi chỉ thấy tính tổn thất điện năng, liệu tính tổn thất đn = tổn thất năng lượng chăng? Nếu phải cho e xin công thức ạ.... Thầy e chỉ cho 1 cái đồ thị phụ tải. U(lưới), Ro, L :)
Trợ giúp Hỏi về tổn thất năng lượng trên đường dây