Trợ giúp hỏi về cuộn cảm ba pha

A

A_lucky_person

Guest
#1
[h2]A_lucky_person: Trợ giúp hỏi về cuộn cảm ba pha[/h2]
Mọi người cho mình hỏi về cuộn cảm ba pha mắc theo sơ đồ vi sai (different-mode inductor) và mắc theo sơ đồ thường (common_mode inductor) là như thế nào với. Mình đang mô phỏng simulink kết quả một bài báo mà không biết hai cuộn cảm trên là gì. Mình cũng đã đi tìm tài liệu về nó nhưng không có. Ai biết nguồn tài liệu nào giới thiệu mình với
Trợ giúp hỏi về cuộn cảm ba pha