Trợ giúp góp ý update lại đi mấy anh kĩ thuật viên

T

tranhai1132

Guest
#1
[h2]tranhai1132: Trợ giúp góp ý update lại đi mấy anh kĩ thuật viên[/h2]
muốn trả lời 1 ai đó mà ghép hình mệt quá
Trợ giúp góp ý update lại đi mấy anh kĩ thuật viên