Trợ giúp Giúp em về sơ đồ nối dây Công tơ với ạ.

I

intel_pentium

Guest
#1
[h2]intel_pentium: Trợ giúp Giúp em về sơ đồ nối dây Công tơ với ạ.[/h2]
Em mới học về Công tơ điện thầy có cho bài tập về nhà mà chả hiểu gì :(

Đề bài :
Vẽ sơ đồ nối dây bàn điều khiển hiệu chỉnh công tơ điện gồm :
+ 4 công tơ điện 1 pha 1 phần tử
+ 4 công tơ điện 3 pha 3 phần tử
phục vụ cho quá trình kiểm định các công tơ trên

Note : ( Công tơ điện 3 pha 3 phần tử kiểm định ở chế độ KĐ A,B phần tử )

Pro nào giúp e với em tham khảo với ạ ... học 1 kiểu mà bài tập thì 1 kiểu
Trợ giúp Giúp em về sơ đồ nối dây Công tơ với ạ.