Trợ giúp Giúp em quận lại tuabin như hình

H

hunghuemobile

Guest
#1
[h2]hunghuemobile: Trợ giúp Giúp em quận lại tuabin như hình[/h2]
EM CÓ TUABIN NHƯ ẢNH BÂY GIỜ MUỐN QUẬN LẠI, CÁCH ANH AI BIẾT CHỈ GIÙM EM VỚI EM MỚI VAO NGHỀ NÊN CÒN NON NỚT MONG CAC ANH CHỈ GIÁO

[/IMG]
Trợ giúp Giúp em quận lại tuabin như hình