• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Trợ giúp giúp em câu này

K

kill_all

Guest
#1
kill_all: Trợ giúp giúp em câu này
khi thay đổi cách khai triển dây quấn có anh hưởng đến giá trị của sức điện động và momen trong máy điện một chiều hay không? tại sao?
Trợ giúp giúp em câu này
 
Top