Trợ giúp giúp em cách tính tiết diện dây quấn với

C

comdang1

Guest
#1
[h2]comdang1: Trợ giúp giúp em cách tính tiết diện dây quấn với[/h2]
quạt trần điện cơ cơ 91
và quạt bàn điện cơ 91
16 rãnh 24 rãnh và 32 rãnh
điện 220v
2p=4 :khi506:
- tính tiết diện dây quấn
- cho em công thức luôn với ạ
- em cảm ơn chước ạ
Trợ giúp giúp em cách tính tiết diện dây quấn với