Trợ giúp giúp e với ạ e cần ngay ạ

  • Thread starter Nguyễn Thảo Anh
  • Start date
N

Nguyễn Thảo Anh

Guest
#1
[h2]Nguyễn Thảo Anh: Trợ giúp giúp e với ạ e cần ngay ạ[/h2]
cho 3 MBA có tổ nối dây lần lượt là y/y 12; y/d 9; y/d 11
cho 3 MBA làm việc song song. hãy giải thích hiện tượng và tính dòng cân bằng Icb
Trợ giúp giúp e với ạ e cần ngay ạ