Trợ giúp Giải thích thông số

Y

yummy.ute

Guest
#1
[h2]yummy.ute: Trợ giúp Giải thích thông số[/h2]
Có 2 thông số 250C và 350C em không hiểu, nhờ diễn đàn giải thích.

Trợ giúp Giải thích thông số