Trợ giúp Em đang lm đồ án tôt nghiêp mà phần thực hanh hơi kem mong mọi người giúp về biến...

L

luckydip

Guest
#1
luckydip: Trợ giúp Em đang lm đồ án tôt nghiêp mà phần thực hanh hơi kem mong mọi người giúp về biến tần IG5A LS
Có bác nào pro về biến tần LS IG5A giúp mk lm một sô ví dụ ứng dụng sau vs em xin hậu tạ:
1. Thay đổi tốc độ động cơ
2. Điều khiển từ xa
3. Cảnh báo lỗi
Trợ giúp Em đang lm đồ án tôt nghiêp mà phần thực hanh hơi kem mong mọi người giúp về biến tần IG5A LS